Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Το άρμα του αιώνιου Θεού


Το θέλημα του Θεού είναι σταθερό, αμετάβλητο και αιώνιο όπως και ο ίδιος ο Θεός. Μοιάζει με ένα άρμα που έχει ξεκινήσει και συνεχίζει σταθερά το ταξίδι του. Τα άλογα που το σέρνουν δεν κουράζονται. Τις νύχτες δεν σταματά. Οι κακοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταστρέψουν και οι καλοί δεν μπορούν να το καθυστερήσουν. Είναι το άρμα του αιώνιου Θεού που κυλά πάνω από τις μεταβολές, τις μικρότητες των ανθρώπων και από τα πρόσκαιρα. Το δρομολόγιο του άρματος του Θεού είναι μια συνεχής ευθεία και αδιατάρακτη γραμμή-το άγιο θέλημά Του.

Ο άνθρωπος είναι ένα οδοιπόρος που δεν γνωρίζει τον δρόμο της ζωής. Είναι κουρασμένος από την αφετηρία ακόμα και το τέρμα ούτε φαίνεται, ούτε το ξέρει. Γι’αυτό πρέπει να βγούμε στο δρόμο εκεί από όπου περνάει το άρμα και να περιμένουμε με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Και όταν δούμε το άρμα του θελήματος του Θεού να περνάει από πολύ κοντά μας, τότε να κάνουμε αυτό που φωνάζει μέσα μας μυστικά το Άγιο Πνεύμα: «Πρόσελθε και κολλήθητι τω άρματι τούτω» (Πράξ.8,29), «ότι πολλή απόσω η οδός»(Γ Βας.19,7).


π.Γ.Στ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: