Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

ΚΑΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ


του ενορίτου μας Νικολάου ΒοϊνέσκουΓιατί άλλοι λατρεύουν και δοξάζουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και άλλοι τον περιφρονούν και τον βλαστημούν; Γιατί άλλοι τηρούν τις άγιες εντολές Του και άλλοι τις ποδοταπούν; Γιατί άλλοι εκκλησιάζονται τακτικά και άλλοι αραιά ή καθόλου; Γιατί άλλοι κοινωνούν με πόθο το Πανάγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού και άλλοι δεν κοινωνούν ποτέ; Γιατί άλλοι πιστεύουν και προσδοκούν την αιώνιο ζωή και άλλοι αρνούνται την ύπαρξή της;

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι εύκολη, διότι η ψυχή του ανθρώπου είναι άβυσσος. Ο άνθρωπος γνωρίζει ένα μέρος της ψυχικής του καταστάσεως και αυτό ανάλογα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Στο βάθος-βάθος την ψυχή τού κάθε ανθρώπου γνωρίζει μόνο ο Χριστός. Έτσι προσπαθώντας να δώσουμε την απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα μπορούμε βασιζόμενοι στη θεόπνευστη Αγία Γραφή και στους πνευματοφόρους Αγίους Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, να πούμε ότι άλλοι άνθρωποι ενεργούν με τον α΄ τρόπο και άλλοι με τον β΄ τρόπο, ανάλογα με την καλή ή την κακή προαίρεσή τους. Ο άνθρωπος, δηλαδή, επειδή είναι πλασμένος ελεύθερος από τον Θεό προαιρείται, προτιμά, επιλέγει το καλό ή το κακό, ανάλογα με την ελεύθερη καλή ή κακή προαίρεσή του.Δεν υπάρχουν σχόλια: