Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Από την ακολουθία της Θ.Μετάληψης

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου


Οκ εμι κανός, Δέσποτα Κύριε, να εσέλθς π τν στέγην τς ψυχς μου· λλ᾿ πειδ βούλει σύ, ς φιλάνθρωπος, οκεν ν μοί, θαῤῥῶν προσέρχομαι. Κελεύεις, ναπετάσω τς πύλας, ς σ μόνος δημιούργησας, κα εσέρχ μετ φιλανθρωπίας, ς πέφυκας· εσέρχ κα φωτίζεις τν σκοτισμένον μου λογισμόν. Πιστεύω ς τοτο ποιήσεις· ο γρ Πόρνην προσελθοσν σοι μετ δακρύων πέφυγες, οδ Τελώνην πεβάλου μετανοήσαντα, οδ Λστν πιγνόντα τν βασιλείαν σου πεδίωξας, οδ Διώκτην μετανοήσαντα κατέλιπες, ν· λλ τος π τς μετανοίας προσαχθέντας, παντας ν τ χορ τν σν φίλων κατέταξας, μόνος πάρχων ελογημένος πάντοτε, νν κα ες τος περάντους αἰῶνας. μήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: