Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Τί αξίζει ;

Αββάς Ιωσήφ ο Θηβαίος


Τρία πράγματα έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Κυ­ρίου: όταν ο άνθρωπος ασθενεί και του έρχονται επί πλέον και άλλοι πειρασμοί και ευχαρίστως τους αποδέχεται, είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να κάνει κανείς όλα του τα έργα καθαρά ενώπιον του Κυρίου, χωρίς τίποτε το ανθρώπινο. Και το τρίτο, να ζει ως υποτακτικός σε πνευματικό πατέρα και να απαρνείται κάθε δικό του θέλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: