Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΣΗΦ, ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


του ενορίτου μας Νικολάου Βοϊνέσκου

Τη Μεγάλη Δευτέρα η Ορθόδοξος Εκκλησία μας προβάλει προς μίμησιν την μεγάλη μορφή του παγκάλου Ιωσήφ και τούτο, διότι ο Ιωσήφ είναι τύπος του Χριστού. Η ζωή και οι δοκιμασίες που πέρασε ο Ιωσήφ, έχουν πολλές ομοιότητες με τη ζωή και τα Άχραντα Πάθη του Χριστού. Προς δόξαν του Θεανθρώπου Κυρίου μας και προς τιμήν του παγκάλου Ιωσήφ θα αναφέρουμε με συντομία 20 χαρακτηριστικές και εντυπωσιακές ομοιότητες.
Ο Ιωσήφ ήταν ένας υπέροχος και χαριτωμένος νέος και ο Χριστός είναι ο ωραίος κάλλει παρά πάντας τους υιούς των ανθρώπων
Ο Ιωσήφ ήταν ο αγαπημένος υιός του Ιακώβ και ο Χριστός είναι ο αγαπημένος Υιός του Θεού πατρός
Τα παιδιά του Ιακώβ φθονούσαν τον Ιωσήφ και οι φαρισαίοι φθονούσαν το Χριστό
Τα παιδιά του Ιακώβ ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιωσήφ και οι φαρισαίοι  ήθελαν να σκοτώσουν το Χριστό
Όταν κάποτε έστειλε ο Ιακώβ τον Ιωσήφ στο χωράφι να δει τα αδέλφια του, εκείνα είπαν: «να ο έξυπνος που ξέρει να ερμηνεύει τα όνειρα. Ελάτε να τον σκοτώσουμε». Οι δε γραμματείς και φαρισαίοι βλέποντας το Χριστό είπαν: «να ο κληρονόμος, ας τον σκοτώσουμε για να πάρουμε την κληρονομιά του»
Ο Ιακώβ είχε δώδεκα παιδιά και ο Χριστός είχε δώδεκα αποστόλους
Ο Ιούδας πρότεινε στα αδέλφια του να μην σκοτώσουν τον Ιωσήφ, αλλά να τον ρίξουν σε ένα λάκκο να πεθάνει από την πείνα. Ο δε Ιούδας ο Ισκαριώτης από τη φιλαργυρία του σκέφτηκε να προδώσει το Χριστό
Ο Ιωσήφ υπέφερε και οδύρετο μέσα στο λάκκο. Ο Χριστός υπέφερε και οδυνάτο πάνω στο σταυρό
Τα αδέλφια του Ιωσήφ έτρωγαν, έπιναν και γελούσαν κοντά στο λάκκο, οι Ιουδαίοι και φαρισαίοι γελούσαν και ειρωνεύονταν το Χριστό κάτω από το σταυρό
Τα αδέλφια του Ιωσήφ ζήτησαν από τους εμπόρους είκοσι χρυσά νομίσματα για να πουλήσουν τον αδελφό τους και ο Ιούδας ζήτησε τριάντα αργύρια για να προδώσει το Χριστό
Ο Ιωσήφ πουλήθηκε σαν δούλος, ο δε Χριστός έλαβε δούλου μορφή και «εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Φιλιπ.β΄8)
Η διεφθαρμένη γυναίκα του Πετεφρή άρπαξε το χιτώνα του Ιωσήφ, οι δε Ρωμαίοι στρατιώτες άρπαξαν το χιτώνα του Χριστού και έβαλαν «κλήρον επ’ αυτώ»
Ο Ιωσήφ για να μην αμαρτήσει έφυγε γυμνός, χωρίς να ντρέπεται, όπως ο Αδάμ προ της παρακοής, ο δε Κύριος αν και γυμνός πάνω στο σταυρό δεν ντρεπόταν, διότι ήταν αναμάρτητος
Η γυναίκα του Πετεφρή συκοφάντησε τον Ιωσήφ και οι Ιουδαίοι συκοφάντησαν το Χριστό
Τον Ιωσήφ άδικα τον φυλάκισαν δέκα χρόνια. Ο Χριστός άδικα αλλά εκούσια υπέμεινε τα Άχραντα Πάθη, τη φυλάκιση στο Πραιτώριο και το σταυρικό θάνατο
Όπως ο Ιωσήφ έμεινε στη φυλακή, έτσι και ο Χριστός κατέβηκε στη φυλακή του Άδου για να ελευθερώσει τον Αδάμ και όσους πίστεψαν στο κήρυγμά του
 Ο  Θεός εδόξασε τον Ιωσήφ αναδεικνύοντάς τον αντιβασιλέα της Αιγύπτου, ο δε Χριστός δοξάστηκε με την Ανάστασί Του αποδεικνύοντας ότι πράγματι είναι Υιός του Θεού και βασιλέας όλου του κόσμου
Όπως ο Ιωσήφ συγχώρησε τα αδέλφια του, έτσι και ο Χριστός συγχώρησε τους σταυρωτές Του
Όταν μετά το θάνατο του Ιακώβ τα παιδιά του φοβήθηκαν ότι ο Ιωσήφ θα τους τιμωρήσει, εκείνος τους είπε: «Μη φοβείσθε διότι εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού». Ο δε Χριστός ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος παρέχει πλούσια τη συγχώρηση σε όλους τους μετανοημένους αμαρτωλούς
Ο Ιωσήφ ανεδείχθη σιτοδότης της Αιγύπτου και των γύρω περιοχών, ο δε Χριστός που είναι ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, τρέφει με τον εαυτό Του όλη την ανθρωπότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ὁ Χριστός πάντοτε ἔρχεται στόν ἄνθρωπο… π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Ὁ Χριστός πάντοτε ἔρχεται στόν ἄνθρωπο, καί ἰδίως σ᾽ αὐτόν πού βρίσκεται σέ ταλαιπωρία καί θλίψη καί ἀνάγκη. Καί μάλιστα πιό πολύ σ᾽ ἐκ...