Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Μηνύματα από τον ΑπόστολοΒ΄ Τιμ. α΄ 3-9

6 διἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου· 7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ.


6 Ἐπειδή ἔχω τή βεβαιότητα ὅτι ἔχεις ἀνυπόκριτη πίστη, γι’ αὐτό σοῦ ὑπενθυμίζω καί πάλι, ὅπως σέ προέτρεψα καί στό παρελθόν, νά ἀνανεώνεις τό πῦρ τοῦ χαρίσματος τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο ἔλαβες στή χειροτονία σου, ὅταν ἔθεσα τά χέρια μου στό κεφάλι σου. 7 Νά διατηρεῖς ἀναμμένο τό χάρισμα αὐτό, πού σέ κάνει ἄφοβο καί θαρραλέο στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Διότι ὁ Θεός δέν μᾶς ἔδωσε πνεῦμα δειλίας, ὥστε νά μᾶς φοβίζουν οἱ ἀπειλές καί οἱ διωγμοί, ἀλλά μᾶς ἔδωσε πνεῦμα καί χάρισμα δυνάμεως, γιά νά ἀντέχουμε στούς πειρασμούς· μᾶς ἔδωσε καί πνεῦμα ἀγάπης καί πνεῦμα πού μᾶς σωφρονίζει, ὥστε νά κυβερνοῦμε συνετά καί τόν ἑαυτό μας καί τούς ἄλλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ἡ πίστη εἶναι ὑπόθεση τῆς καρδιᾶς

Πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια μὲ πλησίασε κάποιος νεαρὸς φοιτητής. Μὲ πολλὴ διστακτικότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἔνταση τοῦ ἀπαιτητικοῦ ἀναζητητῆ, ...