Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Τα αμυντικά όπλα του χριστιανού        Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει συγκεκριμένα όπλα που έχει επάνω του ο αγωνιστής χριστιανός πιστός και ιδιαίτερα ο νέος, που αποτελούν την πανοπλία του Θεού. Τα αμυντικά όπλα του χριστιανού είναι:
        -Ζώνη στρατιωτική. «Στήτε ουν περιζωσάμενοι την οσφύν υμών εν αληθεία». Οι στρατιώτες φορούσαν ειδική ζώνη, που έσφιγγε τη μέση τους και τους έκανε ευκίνητους. Η ζώνη αυτή για το χριστιανό οπλίτη είναι η α λ ή θ ε ι α. Μόνο όποιος έχει την αλήθεια μπορεί να κινείται εύκολα στη μάχη.
       -Ασπίδα μικρή. «Και ενδυσάμενοι το θώρακα της δικαιοσύνης». Σαν θώρακα παρουσιάζει ο Παύλος τη δ ι κ α ι ο σ ύ ν η. Ο θώρακας σκεπάζει το στήθος, την καρδιά. Ένα βέλος στην καρδιά μπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Η δικαιοσύνη μας προφυλάσσει απ’ τα βέλη της αδικίας. Να μη αδικούμε κανένα άνθρωπο.
            -Ασπίδα μεγάλη (θυρεός). Είναι η π ί σ τ η. «Επί πάσιν αναλαμβόντες τον θυρεόν της πίστεως, εν ω δυνήσεσθε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα σβέσαι». Ο αρχαίος θυρεός ήταν μακριά ασπίδα, που κάλυπτε όλα το σώμα του οπλίτη. Κι ο χριστιανός θέλει κάλυψη στον αγώνα του. Τέτοια κάλυψη είναι η πίστη. Γιατί η πίστη επιφέρει τη συμμαχία του Θεού. Κι έτσι τα πυρφόρα βέλη του πονηρού δεν μπορούν να πλήξουν αποτελεσματικά τον πιστό στρατιώτη.
            -Κράνος –π ε ρ  ι κ ε φ α λ α ί α  είναι η σωτηριώδης προφύλαξη. «Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξασθε». Επειδή το πιο ευαίσθητο μέρος του ανθρώπου είναι το κεφάλι, λαμβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα για το κεφάλι. Φορούν οι στρατιώτες το κράνος, ώστε κι αν πέσουν, να μη κτυπήσουν στο κεφάλι, κι αν γίνουν στόχος του εχθρού, να μην χτυπηθούν στο κεφάλι.
         Και στις μέρες μας όσοι δουλεύουν σε ορυχεία κι υπάρχει κίνδυνος να κατολισθήσουν πέτρες και χώματα πάνω στο κεφάλι τους, φοράνε κράνος. Κι όσοι οδηγούν μηχανές και μοτοσυκλέττες είναι υποχρεωμένοι να φοράνε κράνη. Έτσι σε περίπτωση ατυχήματος, το κράνος προφυλάσσει το κεφάλι με τα λεπτά όργανά του, όπως είναι ο εγκέφαλος. Και στον πνευματικό αγώνα ιδιαίτερα πρέπει να προφυλάσσεται το κεφάλι. Και βάλλεται το κεφάλι από πολλές μεριές. Βάλλονται τα μάτια, τ’  αυτιά, ιδιαίτερα δε το αόρατο μέρος του κεφαλιού, το μυαλό, η διάνοια. Προσβάλλεται με  λ ο γ ι σ μ ο ύ ς  αισχρούς, αμφιβολίας κι απιστίας και απελπισίας. Ιδιαίτερη μέριμνα για την άμυνα της κεφαλής. Όπλο η χ ά ρ η  τ ο υ Θ ε ο ύ, που αόρατα προφυλάσσεται και θαυματουργικά απομακρύνει τους κινδύνους.

Γ.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Κάνε μας δούλους Σου το ταχύτερο δυνατόν

Τι είναι ελευθερία, ποιος είναι τελικά ο δούλος και ποιος ο ελεύθερος δούλος Του Χριστού; Η μεγάλη είδηση που καθημερινά ευαγγελίζ...