Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Believe in...God!


Στο τέλος αυτής της υπέροχης διδακτικής ιστορίας 
λέει ο αφηγητής: Believe in good...
Εμείς όμως θα λέγαμε πολύ καλύτερα: Believe in God!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αυθάδικο παιδί: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Δ εν είναι πάντα εύκολη η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αυθάδεια και την απρέπεια.Υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση ότι η αμφισβήτηση τω...