Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

"Πάτερ εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου"
"Πάτερ εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου".
Ο Ιησούς είπε αυτές τις λέξεις "φωνή μεγάλη".
Την κραυγή αυτή μπορούν να την καταλάβουν
μόνο εκείνοι που σε στιγμές καταστροφής ή αδιεξόδου
βρήκαν μοναδικό καταφύγιο σ' αυτήν την υπέρτατη πράξη εμπιστοσύνης: "Εις χείρας σου".
Να με σηκώνουν και να με κρατούν τα χέρια Σου 
Κύριε Ιησού και να πηγαίνω μαζί σου 
επαναλαμβάνοντας τούτες τις λέξεις.
Να είμαι επίμονα προσκολλημένος σε Σένα,
κρεμασμένος από Σένα,
σκαλωμένος, γαντζωμένος σε σένα.
Μόνο έτσι θα μπορούσα να δοκιμάσω
τι θα πει αληθινή προσευχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας

Τὸ πρόβλημα τῆς θεοδικίας συγκλονίζει πολλούς. Γιατί ὑποφέρει ὁ δίκαιος σ' αὐτὴ τὴ ζωή; Γιατί εὐημερεῖ ὁ ἄδικος; Γιὰ τὸν πιστὸ δὲν...