Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Οι ορθόδοξες πνευματικές αξίες
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μητροπολίτου Κωνσταντίας-Αμμοχώστου Κύπρου

         «Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει λόγω να θριαμβολογεί για τις όντως πολύτιμες πνευματικές αξίες τις οποίες έχει. Αντίθετα καλείται να συνειδητοποιήσει τις ευθύνες της συμβάλλοντας με εποικοδομητικό τρόπο στις σύγχρονες  προκλήσεις.
     Οι εμπειρίες των άλλων χριστιανικών λαών που οδήγησαν στην από-εκκλησιοποίηση πρέπει να διδάξει την Ορθόδοξη Εκκλησία ώστε ν’ αποφύγει τις αρνητικές επιπτώσεις είτε του άκρατου ατομισμού είτε την εκκοσμήκευση είτε την παγκοσμιοποίηση και των άλλων συναφών προβλημάτων.
         Η Εκκλησία δεν θα πρέπει να απορρίψει συλλήβδην τα νέα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δεδομένα των σύγχρονων κοινωνιών, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει ο θεολογικός δυναμισμός της αποδοχής, ο οποίος σημαίνει την πρόσληψη, την κάθαρση και τον εξαγιασμό του κόσμου.
              Βέβαια πρέπει να διατηρήσει τις πρωτογενείς αξίες κατά κύριο λόγο καθώς και τις δευτερογενείς, όχι με διάθεση αποκλειστικότητας ή καλλιέργειας φανατισμού εναντίον των άλλων. Η βεβαιότητα για τις πνευματικές αξίες τις οποίες κατέχει η Ορθοδοξία είναι εντελώς ασυμβίβαστη με το φανατισμό. Ο φανατισμός φανερώνει κλονισμό του εαυτού μας και φόβο των άλλων. Σημαίνει αρρωστημένη θρησκευτικότητα.
        Ο διάλογος των πνευματικών αξιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το σύγχρονο κόσμο έχει περισσότερα σημαντικά αποτελέσματα παρά η εγωκεντρική εσωστρέφεια, που στρέφεται εναντίον της βασικής αξίας της αγάπης. Σήμερα περισσότερο από  ποτέ άλλοτε, επιβάλλεται η πανορθόδοξη συνεργασία για την προβολή των αξιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η απομόνωση επιφέρει μαρασμό. Οι προσδοκίες του κόσμου είναι πολλές και αφού η Ορθοδοξία κατέχει αναλλοίωτες τις βασικές χριστιανικές αξίες έχει ευθύνη να τις προσφέρει ως μέσα σωτηρίας σε όλους».


Πηγή: Συλλογικός τόμος : «Η υποδοχή του άλλου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...