Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Λόγοι Αθωνιτών Πατέρων


 Το θέμα της σωτήριας μας 
δεν είναι θέμα ευκαιρίας ή σύμπτωσης, 
αλλά θέμα εργασίας και βίας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αυθάδικο παιδί: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Δ εν είναι πάντα εύκολη η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αυθάδεια και την απρέπεια.Υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση ότι η αμφισβήτηση τω...