Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Λόγοι Αθωνιτών Πατέρων


 Το θέμα της σωτήριας μας 
δεν είναι θέμα ευκαιρίας ή σύμπτωσης, 
αλλά θέμα εργασίας και βίας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δ.Γαλάνης, τρισάγιο και Δύναμις ήχος Βαρύς.

Ο Πρωτοψάλτης και Καθηγητής Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής, Δημήτρης Γαλάνης, ψάλλει το Τρισάγιο και Δύναμις του Νικολάου Σμύρνη...