Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Λόγοι Αθωνιτών Πατέρων
"Παιδί μου", συμβούλευε ο Ρώσος ασκητής Τύχων, 
"να πλένεις με δάκρυα το ποδιά του Χριστού, 
και ο Χριστός θα ξεπλύνει τις αμαρτίες σου".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...