Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Παράκληση στους φίλους του Θεού-Μνήμη Αγίου Νεκταρίου

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Πληγείς τη κακία του δυσμενούς, 
τη ση αντιλήψει, 
καταφεύγω αναβοών. 
Ειρήνευσον Πάτερ την ζωήν μου 
και την κατ’ άμφω υγείαν μου δώρησαι.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Ρώσιν δίδου και ίασιν, 
την κατά ψυχήν και σώμα Νεκτάριε, 
και πταισμάτων απολύτρωσιν, 
τους ειλικρινώς σε μακαρίζουσι.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών


Οδύνης ψυχικής τε, και των αλγημάτων, 
των εν τω σώματι Πάτερ απάλλαξον, 
τη εκ Θεού σοι δοθείση πλουσία χάριτι.
 
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Σωμάτων, και των ψυχών τας οδύνας, 
επικούφησον Νεκτάριε Πάτερ, 
των προς την σην αφορώντων πρεσβείαν, 
και τας καρδίας ημών χαράς πλήρωσον, 
και αθυμίας χαλεπής, εξ ημών την ομίχλην διάλυσον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΟ INSTAGRAM

Έχουμε εισέλθει  για τα καλά στον πολιτισμό της μετανεωτερικότητας. Το υποκειμενικό στοιχείο θριαμβεύει. Αρκεί κάποιος να ανοίξει έναν...