Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Μαζί με τους Αγίους

ΟΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, 8 Νοεμβρίου

       Στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τελεί σύναξη «εις τιμήν και μνήμην των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ  και των λοιπών ασωμάτων και ουρανίων Δυνάμεων». Ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο είναι οι Άγγελοι, που δημιουργήθηκαν από τον Θεό πριν από τον κόσμο και τον άνθρωπο, καθώς λέγει η θεία Γραφή: «ότε εγεννήθησαν άστρα ήνεσάν με εν φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου».
       Το έργο των Αγίων Αγγέλων είναι να υπηρετούν στη σωτηρία των ανθρώπων, όπως πάλι μας λέει η θ. Γραφή: «Πάντες εισί λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν». Στην Αγία Γραφή βλέπομε τρεις αρχαγγέλους  με τα ονόματά τους, τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ και τον Ραφαήλ, που εκτελούν διακονία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος-ευσεβής άνθρωπος- έχει τον Άγγελό του. «Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα...» της ζωής και της ψυχής του, που τον προστατεύει από κάθε κακό.

          π. γ.  στ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ- ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ             Σήμερα, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα, γιορτάζουμε την Πεντηκοστή η οποία υπενθυμίζ...