Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

"Όπου επισκιάσει η χάρις σου Αρχάγγελε..."
«Αιτούμεν σε τα πυρφόρα αυτού βέλη, 
τα καθ' ημών κινούμενα απόσβεσον»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΟ INSTAGRAM

Έχουμε εισέλθει  για τα καλά στον πολιτισμό της μετανεωτερικότητας. Το υποκειμενικό στοιχείο θριαμβεύει. Αρκεί κάποιος να ανοίξει έναν...