Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

"Όπου επισκιάσει η χάρις σου Αρχάγγελε..."
«Αιτούμεν σε τα πυρφόρα αυτού βέλη, 
τα καθ' ημών κινούμενα απόσβεσον»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Η Βόρειος Ιρλανδία και η «Βόρειος Μακεδονία»

Η Βόρειος Ιρλανδία και η «Βόρειος Μακεδονία» Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου             Έναν από τους λαούς που θαυμάζω είναι ...