Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Καθημερινά σήματα πορείας 
«Το ευαγγέλιον  του Χριστού δύναμις Θεού έστιν
εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι» (Ρωμ. 1,6).

          Από όλες τις διδασκαλίες των ανθρώπων και τα εντάλματα, και από αυτές μεγαλύτερα ακόμη τις πιο ευχάριστες, ασύγκριτη παραμένει πάντοτε η Αλήθεια του Ιησού Χριστού. Είναι  η καλή, η ευχάριστη αγγελία για τη σωτηρία του κόσμου που περιέχεται στο ευαγγέλιο. Την αποκαλύπτει ο ίδιος  ο Θεός. Μέσα σ’ αυτή κρύπτεται μία δύναμη και σοφία που ξεπερνάει τα ανθρώπινα μέτρα. Πρόκειται για μία υπερκόσμια αλήθεια που έρχεται από την πηγή της Αιώνιας Αλήθειας, από τον αληθινό Θεό.
        Το ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι ούτε φιλοσοφία, ούτε επιστήμη ανθρώπινη ή φιλοσοφική θεωρία. Είναι δύναμη θεϊκή που φέρει τα αποτελέσματα στις ψυχές εκείνων που το αποδέχονται και το ακολουθούν στη ζωή τους με απόλυτη εμπιστοσύνη. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο γίνονται και ικανοί να καταλάβουν το βαθύτερο νόημά του, να αισθανθούν την ευεργετική του επίδραση και να εννοήσουν, ότι πράγματι είναι «Θεού δύναμις και Θεού σοφία» που οδηγεί στη λύτρωση και τη σωτηρία.

Πηγή: Δ. Γ. Παναγιωτόπουλου, «Από την Πηγή της Αλήθειας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: