Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

"Σήμερον τω Σταυρώ προσπήγνυται..."


 
Ήχος πλ. δ'

Σήμερον ο Δεσπότης τής Κτίσεως, καί Κύριος τής δόξης,
τώ Σταυρώ προσπήγνυται,καί τήν πλευράν κεντάται,
χολής καί όξους γεύεται ο γλυκασμός τής Εκκλησίας,
στέφανον εξ ακανθών περιβάλλεται ο καλύπτων ουρανόν τοίς νέφεσι,
χλαίναν ενδύεται χλεύης, καί ραπίζεται πηλίνη χειρί
ο τή χειρί πλάσας τόν άνθρωπον,
τόννώτον φραγγελούται,
ο περιβάλλων τόν ουρανόν εν νεφέλαις,
εμπτυσμούς και μάστιγας δέχεται
ονειδισμούς καί κολαφισμούς
καί πάντα υπομένει δι' εμέ τόν
κατάκριτον ο Λυτρωτής μου καί Θεός
ίνα σώση Κόσμον εκ πλάνης ως εύσπλαγχνος.

Ποίημα Λέοντος Δεσπότου

Πηγή: Ι.Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος, Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Χρόνια πολλά ο Σταυρός βοήθειά μας.