Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Τη αυτή ημέρα...
πρε πνεμα, σρξ περρη πλαι.
Τ
ν στινον γ κρπτε νεκρν Μαρας.
Πρ
τ πριλου Μαρη θνεν εχος ρμου.
 
Μαρία καθώς βλέπει τούς χιλιάδες ελαβες προσκυνητές νά πλησιάζουν τόν Τίμιο Σταυρό,  καθώς κούει τούς ραίους κατανυκτικούς μνους, καθώς βρίσκεται μπρός στό δικό της παράδοξο γεγονός, συντρίβεται βαθύτατα. Φέρνει στό νο της λη τήν μαρτωλή ζωή της…Θυμται τά πρτα της παιδικά χρόνια, τούς γονες της καί τίς συμβουλές τους, τίς προτροπές τν καλν ερέων. Τώρα νιώθει τό βάρος τν πολλν της μαρτιν… χει λυπήσει τόν γιο Θεό κάνοντας ντίθετα άπό τίς ντολές Του… χει φύγει πό κοντά Του… Καί παίρνει τή μεγάλη πόφαση: Νά γκαταλείψει τό δρόμο τς μαρτίας καί νά γυρίσει πάλι στήν γκαλιά το Θεο Πατέρα. Κάθεται σέ μιά κρη καί, σάν τόν Τελώνη, ζητ πό τόν Θεόν νά τή συγχωρήσει. φήνει νά χυθον πό τά μάτια της ποταμοί δακρύων καί πό τά βάθη τς καρδις της νά βγον στεναγμοί μετανοίας. Παρακαλε τήν Παναγία μας νά τς πιτρέψει νά προσκυνήσει τόν Τίμιο Σταυρό καί πόσχεται τι θ’ λλάξει ζωή καί θ’ κολουθήσει τό δρόμο τς μετανοίας. Μετανοημένη καί μέ νέες ποφάσεις προχωρε πρός τό Ναό  καί βρίσκει τό δρόμο λεύθερο. Μέ βαθειά ελάβεια μπαίνει  καί σπάζεται μέ φόβο καί τρόμο τόν Τίμιο το Κυρίου Σταυρό καί δίνει  νώπιόν Του τή μεγάλη πόσχεση : πό δ καί πέρα λόκληρη ζωή της, ψυχή καί το σμα της θά εναι σέ ναν γνα ναντίον το κακο καί τς μαρτίας.

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Πατρών, Κατώτερα Κατηχητικά
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ἡ πίστη εἶναι ὑπόθεση τῆς καρδιᾶς

Πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια μὲ πλησίασε κάποιος νεαρὸς φοιτητής. Μὲ πολλὴ διστακτικότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἔνταση τοῦ ἀπαιτητικοῦ ἀναζητητῆ, ...