Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Ο καλός λογισμός

γέροντος Παϊσίου

«Ο κακός λογισμός εμποδίζει τη θεία χάρη. Ο καλός λογισμός αποκτάται με την απλότητα. Ο άνθρωπος πού δεν κάνει κακούς λογισμούς, λειτουργεί σωστά. Όση δύναμη έχει ο καλός λογισμός, δεν την έχει καμία άσκηση. Όταν βλέπουμε τα πάντα καθαρά, τότε έχομε καλούς λογισμούς. Οι βλάσφημοι λογισμοί μόνο με την περιφρόνηση φεύγουν. Όταν μας προσβάλλουν, να ψάλλουμε. Δεν είναι δικοί μας, αλλά ξένοι. Έρχονται απ' έξω, όπως οι θόρυβοι των αεροπλάνων».


Δεν υπάρχουν σχόλια: