Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Καθημερινά σήματα πορείας
«Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων»

          Δεν είναι φωτεινός μόνο ο ήλιος ή η σελήνη, ούτε μόνο τα τεχνικά φώτα που έχει επινοήσει ο άνθρωπος. Φως είναι και το παράδειγμα της αρετής. Και στην προκειμένη περίπτωση το χριστιανικό παράδειγμα είναι δάσκαλος που δεν ομιλεί, αλλά επιβάλλεται και πρέπει να διδάσκει για να φέρει αγαθά αποτελέσματα.
          Το παράδειγμα όμως που δείχνει την αρετή στην εφαρμογή της, έχει οπωσδήποτε τις δυσκολίες του και γι’ αυτό αξίζει, όσο δεν αξίζουν τα λόγια και προκαλεί σε όλους εντύπωση θετική. Γι’ αυτό, ενώ το παράδειγμα είναι καθήκον προς τον Θεό είναι καθήκον και προς τους συνανθρώπους  μας.
          Όταν οι άνθρωποι βλέπουν ζωντανά χριστιανικά παραδείγματα, είναι επόμενο ν’ ακολουθήσουν και αυτοί την χριστιανική ζωή. Και έτσι θα δοξάζουν το Θεό και Πατέρα, διότι με το παράδειγμα των ενάρετων χριστιανών οδηγήθηκαν προς το φως. Και η δόξα αυτή του Θεού θα είναι και δόξα των χριστιανών, που έδειξαν το καλό παράδειγμα.

Δ. Γ. Παναγιωτόπουλου, «Από την πηγή της Αλήθειας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: