Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Την οικογένεια τη χρειαζόμαστε:1.  Για πνευματικούς λόγους, ως ένα εργαστήριο αρετής. Μέσα σ’ αυτή μαθαίνουμε να χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, ν’ αποκτήσουμε παιδιά, να διατηρήσουμε και να ελέγξουμε τις απόψεις μας, να μοιρασθούμε τα συναισθήματα μας, να βάλουμε φραγμό στις επιθυμίες μας.

2. Να συμμετάσχουμε στο γεγονός της δημιουργίας ευχαριστιακά. Δεν κρατάμε την αγάπη για τον εαυτό μας. Όταν γεννάμε παιδιά το πράττουμε ως συνεργοί του Θεού, με την επίγνωση ότι φέρουμε στον κόσμο υποψήφιους αγίους.

3.     Ως ταυτότητα της οικογένειας θέλουμε γάμο δύο ετερόφυλων προσώπων, για να εικονίσουμε τον Χριστό που ήλθε να εξαλείψει τις πέντε διαιρέσεις του κόσμου. Χρειαζόμαστε όσο ποτέ τον εκκλησιαστικό γάμο στην ιστορία της ανθρωπότητας, όχι ως απλή τελετή, αλλ’ ως λυτρωτικό άξονα της ζωής από τον οποίο παίρνουν νόημα οι υπόλοιπες πτυχές της.

π. Βασ. Θερμός

Δεν υπάρχουν σχόλια: