Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Παράκληση στην Παναγία Παραμυθία«Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος τονίζει ότι το μεγαλύτερο θαύμα, που μπορεί να επιτελεσθεί σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι η διά του λόγου ανάσταση μιας ψυχής. Σύμφωνα με προσωπικές μαρτυρίες πολλών προσκυνητών στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους η Παναγία Παραμυθία κατά έναν ιδιάζοντα τρόπο ενεργεί θαύματα στις ψυχές των πιστών. 
Παρηγορεί τις ψυχές των θλιβομένων, παραμυθεί τους ολιγοψύχους, προτρέπει προς μετάνοιαν, «πληροφορεί» τους ευχομένους...»

Πηγή: Παρακλητικός Κανών της Παναγίας Παραμυθίας, εκδ. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αντιαιρετικά: Εκκλησία κι Αγία Γραφή (α΄)

Η Εκκλησία γέννησε την Αγία Γραφή. Αυτή είναι το περιέχον. Αυτή εγγυάται για τη θεοπνευστία της Γραφής. Αυτή κατοχυρώνει το κύρος της ...