Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Εν Ιορδάνη βαπτιζομενου Σου, Κύριε...


 
Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Ἰορδάνῃ ἦλθε βαπτισθῆναι. 

Σήμερον Ἰωάννης ἅπτεται, κορυφῆς τοῦ Δεσπότου. 

Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐξέστησαν, τὸ παράδοξον ὁρῶσαι μυστήριον. 

Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἰδὼν ἀνεστρέφετο. 

Ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες βοῶμεν· 

Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι, καὶ φωτίσαντι τὸν κόσμον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: