Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Σαν σήμερα

26 - 8 - 1071

Τα βυζαντινά στρατεύματα υφίστανται δεινή ήττα κατά τη μάχη του Μαντζικέρτ από Τούρκους του Αλπ Αρσλάν.

26 - 8 - 1821

Μάχη των Βασιλικών. Σ' αυτή κατατροπώθηκαν 8.000 Τούρκοι, οι οποίοι κινούνταν προς Λειβαδειά, με σκοπό να κατέλθουν στην Πελοπόννησο.

26 - 8 - 1907

Φονεύονται από τους Τούρκους στο χωριό Μοκρίνο της Κερκίνης, μετά από προδοσία, ο αρχηγός ανταρτικού σώματος Παντ. Παπαϊωάννου και τρεις από τους άνδρες του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: