Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Όλα του Χριστού είναι


 Άγ.Ιωαννης Χρυσόστομος

Γιατ τ πάντα π τ Χριστ τ χομε πάρει. Κι ατν κόμα τν παρξή μας μ τ θέλημά του τν χομε κα τ ζωή μας κα τν ναπνοή μας κα τ φς κα τν έρα κι λόκληρη τ γ· κι ν μς στερήσει να π’ ατ τ γαθά, μέσως θ χαθομε κα θ καταστραφομε. Ξενομερίτες δηλ. εμαστε κα περαστικο π τ γ.
σο γι τος ρους πο χρησιμοποιομε: «τ δικό μου» κα «τ δικό σου» πρόκειται γι πλς λέξεις, πο δν νταποκρίνονται στν πραγμα τικότητα. Κα πράγματι, ν σχυριστες τι τ σπίτι σου εναι δικό σου, σχυρισμός σου ατς θ εναι πλ σχμα λόγου, χωρς νταπόκριση στν πραγματικότητα. πλούστατα γιατ κα έρας κα τ οκόπεδο κα τ διάφορα λικ μ τ ποα εναι κατασκευασμένο νήκουν στν Δημιουργ κα σ κόμα κατασκευαστής του κα λα τ λλα ντα. Κι ν πωσδήποτε σο νήκει χρήση (το σπιτιο κα γενικ τν λικν γαθν), μως κι ατ εναι βέβαιη, χι μόνο ξ ατίας το θανάτου, λλ κα πρν π’ ατόν, λόγω τς στάθειας γενικ τν ρων τς πίγειας ζως. Ατ λοιπν χοντας συνεχς βαθι χαραγμένα στ μυαλό μας, ς δομε μ φιλοσοφικ διάθεση τ θέμα τς διοκτησίας κα ν εμαστε βέβαιοι τι θ βγομε διπλ κερδισμένοι: κα εχαριστημένοι δηλ. θ εμαστε πάντοτε, ετε χομε, ετε π νώτερη βία στερούμεθα τ λικ πράγματα κα δν θ πάρχει κίνδυνος ν ποδουλωθομε σ πράγματα πο κι εκολα μεταβάλλονται κα δν μς νήκουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται

Ο Μακεδονικός Αγώνας και ο πρωτεργάτης του Παύλος Μελάς, που χάρη στη θυσία του έγιναν γνωστά τα δεινά που υπέστησαν οι Έλληνες της Μακ...