Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Όλα του Χριστού είναι


 Άγ.Ιωαννης Χρυσόστομος

Γιατ τ πάντα π τ Χριστ τ χομε πάρει. Κι ατν κόμα τν παρξή μας μ τ θέλημά του τν χομε κα τ ζωή μας κα τν ναπνοή μας κα τ φς κα τν έρα κι λόκληρη τ γ· κι ν μς στερήσει να π’ ατ τ γαθά, μέσως θ χαθομε κα θ καταστραφομε. Ξενομερίτες δηλ. εμαστε κα περαστικο π τ γ.
σο γι τος ρους πο χρησιμοποιομε: «τ δικό μου» κα «τ δικό σου» πρόκειται γι πλς λέξεις, πο δν νταποκρίνονται στν πραγμα τικότητα. Κα πράγματι, ν σχυριστες τι τ σπίτι σου εναι δικό σου, σχυρισμός σου ατς θ εναι πλ σχμα λόγου, χωρς νταπόκριση στν πραγματικότητα. πλούστατα γιατ κα έρας κα τ οκόπεδο κα τ διάφορα λικ μ τ ποα εναι κατασκευασμένο νήκουν στν Δημιουργ κα σ κόμα κατασκευαστής του κα λα τ λλα ντα. Κι ν πωσδήποτε σο νήκει χρήση (το σπιτιο κα γενικ τν λικν γαθν), μως κι ατ εναι βέβαιη, χι μόνο ξ ατίας το θανάτου, λλ κα πρν π’ ατόν, λόγω τς στάθειας γενικ τν ρων τς πίγειας ζως. Ατ λοιπν χοντας συνεχς βαθι χαραγμένα στ μυαλό μας, ς δομε μ φιλοσοφικ διάθεση τ θέμα τς διοκτησίας κα ν εμαστε βέβαιοι τι θ βγομε διπλ κερδισμένοι: κα εχαριστημένοι δηλ. θ εμαστε πάντοτε, ετε χομε, ετε π νώτερη βία στερούμεθα τ λικ πράγματα κα δν θ πάρχει κίνδυνος ν ποδουλωθομε σ πράγματα πο κι εκολα μεταβάλλονται κα δν μς νήκουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

“Θυμήσου τα δικά σου και συγχώρα τα παιδιά σου”

Συχνά είμαστε πολύ σκληροί και άτεγκτοι στα λάθη των παιδιών μας, των νέων μας, των άλλων. Τους σερβίρουμε τόνους τα “πρέπει”, τόνους ...