Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγέλιου εἶναι ζωντανή
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

γλσσα ατη, ες ν εναι γεγραμμένα τ τ Εαγγέλιον κα τ ερ σματα, χει τ μοναδικν ες τν κόσμον προνόμιον να ξακολουθ κα μετ εκοσι αἰῶνας ν εναι ζωντανή, ες τν κο τουλάχιστον. ς δοκιμάσ τις ν μεταφράσ ν τροπάριον ες τν δημώδη, κα τότε θ δ τι γλσσα τις εναι ζωνταν ες τ ρωικ κα ρωτικ σματα το λαο, εναι ψυχρ μέχρι νεκροφανείας δι τ τροπάρια. π.χ. «νοίξω τ στόμα μου, κα πληρωθήσεται πνεύματος...» Θ᾿ νοίξω τ στόμα μου, κα θ γεμίση πνέμμα ( πλέμμα, κα πλέγμα) κα λόγο θ βγάλω (διότι πς λλως θ᾿ ποδοθ μεταφορ μετωνυμία το ρεύξομαι;). «ξιόν στιν ς ληθς, μακαρίζειν σε τν Θεοτόκον...» ξίζει ληθιν να σ καλοτυχίζουμε σένα τ Θεοτόκο, πο εσαι πάντα καλότυχη, κα καθαρώτατη, κα μάννα το Θεο μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ Ἅλωση τοῦ 1204 καὶ οἱ συνέπειές της

Ἀναφερόμενος στὴ Δ’ Σταυροφορία ὁ Η. Gregoire μιλεῖ γιὰ «αἶσχος τῆς Δύσεως», ὁ Colin Morris παρατηρεῖ ὅτι «the Latin capture of Consta...