Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Οι δοκιμασίες


 Π.Θεοφυλάκτου

Ο Καλός Θεός µε τις δοκιµασίες παιδαγωγεί σαν καλός Πατέρας τα παιδιά Του, από αγάπη, από θεία καλωσύνη, και όχι από κακότητα ούτε από κοσµική, νοµική, δικαιοσύνη, γιατί θέλει να επιστρέψουν κοντά Του. Επειδή δηλαδή θέλει να σώση τα πλάσµατά Του και να κληρονοµήσουν την ουράνια Βασιλεία του, επιτρέπει τις δοκιµασίες, για να παλέψει ο άνθρωπος, να αγωνισθεί και να δώση εξετάσεις στην υποµονή στους πόνους, ώστε να µην µπορεί να Του πει ο διάβολος: «Πως τον ανταµείβεις αυτόν ή πως τον σώζεις, αφού δεν κοπίασε;». Τον Θεό δεν Τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα µας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα γι’ αυτήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: