Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Η Φυσική παρα­δίδει τη σκυτάλη στη μεταφυσική, Αρχμ.Αστέριος Χατζηνικολαόυ


 Αρχιμανδρίτης π. Αστέριος Χατζηνικολάου

Οπωσδήποτε η Δευτέρα Πα­ρουσία του Χριστού, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, συνδέεται με άλλα δύο γε­γονότα που θα συμβούν ταυτόχρονα. Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα σημά­νει την κρίση όλου του κόσμου και τη συ­ντέλεια του κόσμου, υπό την παρούσα μορφή του. Ο κόσμος θα πάψει να υπάρ­χει όπως είναι τώρα, αλλά δεν θα χαθεί. [...] Η συντέλεια του κόσμου συνοδεύεται αμέσως από την ανακαίνιση του κόσμου. Ο άνθρωπος θα ζήσει αιώνιος, άφθαρτος στη βασιλεία του θεού, αθάνατος, ένδοξος και λαμπρός και θα αντανακλά στο πρόσωπο του τη δόξα του θεού· όπως ο άνθρωπος θα γίνει άφθαρτος, άφθαρτος θα είναι και ο άλλος κόσμος. [...] Αυτό όμως είναι κάτι υπερφυσικό. Δεν μπορεί να το προβλέψει μια κοσμολογική θεω­ρία, όπως δεν μπορεί να πει για τη δημ­ουργία. Φτάνει μέχρι μια ελάχιστη από­σταση από το μηδέν, εξηγεί έως εκεί τη θερμοκρασία, την πίεση, το φως, την τα­χύτητα διαστολής, αλλά για το μηδέν δεν μπορεί να πει. Διότι εκεί η Φυσική παρα­δίδει τη σκυτάλη στη μεταφυσική. Έτσι και το τέλος του κόσμου, όπως και η αρχή του, θα είναι ένα θαύμα, ένα μυστήριο, κάτι παράδοξο, κάτι έκτακτο, κάτι που δεν μπορεί να το προβλέψει κάποια κο­σμολογική θεωρία.

(Απόσπασμα από ομιλία στα Αρσάκεια Σχολεία )
Χαρ.Γ.Στανίτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ὁ ἀποχαιρετισμός

«Ἡ τελετὴ τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ» εἶναι ὁ τίτλος βιβλίου, ποὺ ἀναφέρεται στὰ τελευταῖα χρόνια ζωῆς καὶ «προσφορᾶς» ἑνὸς σύγχρονου ὑπαρξιστῆ...