Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Κυριακή του Αγίου Πάσχα
          Το Μ. Σάββατο είναι η τελευταία ημέρα του Τριωδίου και η ημέρα του Αγίου Πάσχα, η «κλητή αύτη και αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η βασιλίς και κυρία», εορτών εορτή και πανήγυρις πανηγύρεων». Αποτελεί την απαρχή του Πεντηκοσταρίου. Της εορτής αυτής προεόρτια είναι κυρίως η Μ. Εβδομάδα και το Μ. Σάββατο. Μεθέορτα είναι ολόκληρη η περίοδος μέχρι της Αναλήψεως και ιδιαίτερα η Διακαινήσιμη εβδομάδα.
          Η ακολουθία της Κυριακής του Πάσχα τελείται τα μεσάνυχτα, μετά το Χριστός Ανέστη, όταν επανέλθουν στο Ναό κλήρος και λαός. Ο κανών της ημέρας είναι ποίημα του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος  «ελάμπρυνε την Λαμπράν, ο λαμπρός μελωδός, με τας λαμπράς ρήσεις του λαμπροτάτου πανηγυριστού αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ίνα εκ λαμπρού πανηγυριστού, υπό λαμπρού μελωδού, δια λαμπρού ήχου (α΄), με λαμπράς ρήσεις, λαμπρώς, το λαμπρόν της Λαμπράς ημέρας συγκροτείται μέλος…» (Άγ. Νικόδημος).
          Είναι η ωραιότερη ακολουθία του χρόνου και την απολαμβάνουν όσοι συνηθίζουν να παραμένουν στους Ι. Ναούς μετά το «Χριστός Ανέστη». Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας αναγινώσκεται και ο θαυμάσιος Κατηχητικός Λόγος του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είναι προετοιμασία για τη θεία κοινωνία. Γι’ αυτό πολλοί ιερείς τον αναγινώσκουν ακριβώς προ της Θ. Μεταλήψεως των πιστών, πριν από το «Mετά φόβου…».
          Από σήμερα σταματάμε να λέμε στις προσευχές μας το «Άγιος ο Θεός» στην αρχή των ακολουθιών και το «Δι’ ευχών» και τα αντικαθιστούμε με το Χριστός Ανέστη μέχρι την απόδοση της εορτής του Πάσχα. Επίσης δεν λέμε το, «Βασιλεύ Ουράνιε…» μέχρι της Πεντηκοστής και το «Δεύτε προσκυνήσωμεν», μέχρι την απόδοση του Πάσχα. Τέλος, στη Διακαινήσιμη μόνο εβδομάδα αντί του Μεσονυκτικού, Ενάτης και Αποδείπνου, λέμε την πασχάλιο  ημερονύκτιο ακολουθία.

π. Γ. Κουγιουμτζόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

«Τα πτώματα των αιρετικών και των αλλόθρησκων και τα Ιερά Λείψανα της Εκκλησίας μας»

Τις διαφορές ανάμεσα στα Ιερά Λείψανα Αγίων της Εκκλησίας μας και τα πτώματα μοναχών άλλων θρησκειών αναλύει μέσω ανακοίνωσης η Μητρό...