Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Οι Άγιοι και η εποχή μας21 Μαΐου, των Αγ. Βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης

H Εκκλησία μας γιόρτασε την μνήμη των Αγίων ενδόξων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα ονόματά τους είναι συνδεδεμένα με το τέλος των διωγμών της αρχαίας εποχής, την επικράτηση του Χριστιανισμού και τη νίκη της πίστεως.
          Η ιστορία ονόμασε τον Κωνσταντίνο Μέγα και η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και ισαπόστολο. Το όραμα που είδε στον ουρανό με το σημείο του Σταυρού,   διάταγμα που εξέδωσε κι άφηνε τη χριστιανική πίστη ελεύθερη, η μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, είναι μεγάλα έργα του Κωνσταντίνου και μεγάλοι σταθμοί στην ιστορία του χριστιανισμού και του ελληνισμού.
          Η Αγ. Ελένη είναι η ευσεβής μητέρα και βασίλισσα, η οποία αφιέρωσε τα τελευταία της χρόνια στην υπηρεσία της χριστιανικής πίστεως. Έσκαψε και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, κι έκτισε τους πρώτους μεγάλους Βασιλικούς Ναούς.

Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: