Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Καθημερινά σήματα πορείας


«Υιοί ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοι; 
Ίνα τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος» 
(Ψαλμ. 4, 3)

        Η καρδία του ανθρώπου είναι πλασμένη από τον Θεό για τα υψηλότερα και ευγενέστερα αισθήματα. Γι’ αυτό είναι μεγάλη κατάπτωση και υποβιβασμός του ανθρώπου, όταν η καρδία του στρέφεται προς τα χαμηλά και τα ευτελή, όταν παραδίδεται στη ματαιότητα και την αμαρτία, όταν αγαπά το ψέμα και δεν επιθυμεί την αλήθεια και την αρετή.
       Είναι γεγονός, ότι ευκολότερα στρέφεται η ανθρώπινη καρδιά προς το κακό, την παρανομία, την αδίκια, την ασωτία, ακόμη και προς το έγκλημα. Όσον όμως αφορά το καλό, αισθάνεται δυσκολία και απροθυμία. Δεν χαίρεται, δεν ευχαριστείται στην αλήθεια, την τιμιότητα, την δικαιοσύνη και γενικά στο θέλημα του Θεού. Γι’ αυτό και φωνάζει ο προφήτης του Θεού: «Έως πότε άνθρωποι θα έχετε τόσο βαριά την καρδιά  σας; Γιατί αγαπάτε τη ματαιότητα και την αμαρτία του κόσμου; Γιατί ζητάτε το ψέμα και την απάτη, που εμφανίζει η ζωή της αμαρτίας;  

  Πηγή:  Δ. Γ. Παναγιωτόπουλου, «Από την Πηγή της Αλήθειας» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ἀββά Ισαάκ τοῦ Σύρου: "Καλύτερα νὰ κατακριθοῦμε μόνο γιὰ μερικὰ στραβὰ πού κάναμε, παρὰ γιὰ τὴν πλήρη ἐγκατάλειψη τοῦ ἀγώνα μας..."

Οταν πέσει ἕνας ἄνθρωπος στὴν ἁμαρτία, σὲ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία, δὲν πρέπει νὰ ξεχάσει τὴν ἀγάπη καὶ τὴ στοργὴ τοῦ οὐράνιου Πατέρα του. ...