Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Οι Αγίοι και η εποχή μας


23 Μαΐου, Αγ. Μιχαήλ επισκόπου Συννάδων

          Από τον θάνατο στη ζωή

          Ευτυχής είναι ο άνθρωπος που έχει τη δύναμη βλέποντας να πλησιάζει το τέλος της επίγειας ζωής του, να επαναλάβει τα λόγια του Απόστολου Παύλου : «Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα». Με μία τέτοια πληροφορία της συνειδήσεως, το τέλος του βίου δεν είναι οδυνηρό, δεν είναι θάνατος, αλλά είναι μετάβαση, όπως λέγει το ι. Ευαγγέλιο: «Εκ του θανάτου εις την ζωήν». Γιατί στον ουρανό δεν φθάνουμε, παρά μονάχα περνώντας από την γη, και το τέρμα του βίου δεν είναι το τέλος της ηθικής τελειώσεως, στην οποία εφθάσαμε κατά την επίγεια πορεία μας.
        Ο άγιος Μιχαήλ, επίσκοπος Συννάδων, του οποίου σήμερα 23 Μαΐου η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη, στην ηλικία των 83 ετών που εκοιμήθη, ύστερα από κόπους  και αγώνες για την ορθόδοξη πίστη, θα μπορούσε να επαναλάβει τα λόγια του μεγάλου Αποστόλου « …λοιπόν απόκειται μοι ο της δικαιοσύνης  στέφανος».

Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ- ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ             Σήμερα, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα, γιορτάζουμε την Πεντηκοστή η οποία υπενθυμίζ...