Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ευαγγέλιο: Ματθ. 1, 1-25

Η ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

            Εν ολίγοις


            Ο ιερός ευαγγελιστής Ματθαίος στη σημερινή  διήγηση του ευαγγελίου  του αναφέρεται στο γενεαλογικό δένδρο του Χριστού και τονίζει την ιστορική σύνδεσή του με τον μεγάλο πατριάρχη της επαγγελίας Αβραάμ και τον ένδοξο βασιλιά Δαβίδ. Παράλληλα οι ευαγγελιστές αναφέρουν και άλλα ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. Ο Ματθαίος με τρία ονόματα εισάγει στον κόσμο τον ενανθρωπίσαντα Λόγο του Θεού. Το ένα είναι το όνομα Χριστός, που σημαίνει εκλεκτός του Θεού- απεσταλμένος επίσημα στον κόσμο. Το δεύτερο είναι το όνομα Ιησούς που σημαίνει Σωτήρας και φανερώνει το έργο του στον κόσμο. Και το τρίτο όνομα είναι Εμμανουήλ που ερμηνεύεται «μεθ’ ημών ο Θεός», ότι με την ενανθρώπιση του Χριστού είναι μαζί μας ο Θεός.
            Με την ενανθρώπισή του ο Χριστός γίνεται ένα ιστορικό πρόσωπο και γίνεται η αφετηρία μιας νέας ανθρωπότητας, γι’ αυτό και η Εκκλησία  μας γιορτάζει πανηγυρικά τα γενέθλια του Χριστού και της «καινής κτίσις», της αναδημιουργίας του κόσμου.
            Η αντίληψη, ότι ο Χριστός είναι εκείνος που εγκαινιάζει την νέα ανθρωπότητα, φαίνεται από τον παράδοξο τρόπο της γέννησής του. Ο Χριστός γεννήθηκε μ’ ένα ξεχωριστό τρόπο. Βέβαια ο παράδοξος αυτός τρόπος της γέννησης του Χριστού δεν απέβλεπε να δημιουργήσει «υπερφυσικές εντυπώσεις, ούτε πολύ περισσότερο να υποτιμήσει το φυσιολογικό τρόπο αναπαραγωγής, αλλά να φανερώσει, ότι όπως ο Αδάμ  δημιουργήθηκε απ’ ευθείας από τον Δημιουργό έτσι και ο δεύτερος Αδάμ γεννήθηκε από την άμεση δημιουργική ενέργεια του Θεού.
            Ο Χριστός με την ενανθρώπισή του γίνεται ο αρχηγός της νέας ανθρωπότητας και το πρότυπο του νέου ανθρώπου. Και τούτο γιατί στο πρόσωπό του ενώθηκε η θεία και η ανθρώπινη  φύση και έγινε  «κοινωνός θείας φύσεως». Από την εποχή του αγίου Ειρηναίου η Εκκλησία επαναλαμβάνει τη φράση «ο Λόγος ενηνθρώπισεν ίνα ημείς θεοποιηθώμεν», στην οποία συνοψίζεται  το μυστήριο της κένωσης του Θεού και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, που είναι η συμμετοχή του στη δόξα του Θεού.
            Με την ενανθρώπιση του Χριστού η ανθρωπότητα βρέθηκε να είναι μάρτυρας θαυμαστών έργων της αγάπης του Θεού. Η λεγόμενη «καινή κτίσις», δεν είναι τώρα ένα άπιαστο όνειρο, ένα μακρινό προφητικό όραμα, αλλά μία ιστορική πραγματικότητα που πανηγυρίζουν οι άγγελοι, οι απλοϊκοί ποιμένες και προσκυνούν οι μακρινοί σοφοί της ανατολής.
            Με τη γέννηση του Χριστού οι δυνάμεις του κακού εξεγείρονται και προσπαθούν να ματαιώσουν το σχέδιο της αγάπης του Θεού, αλλά μέσα στη φάτνη των αλόγων ζώων έλαμψε ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός, τον οποίο δοξολογούν αναγγέλλοντας το μεγάλο μήνυμα του Σωτήρα για την επικράτηση της ειρήνης και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Κι εφέτος θα μας προσκαλέσει η Εκκλησία μας να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Αποτελεί όμως θλιβερή διαπίστωση, ότι η μέγιστη Δεσποτική γιορτή έχει καταντήσει για πολλούς μια κοινωνική γιορτή. Εκείνο που κυριαρχεί τις ημέρες αυτές είναι η άγνοια του μηνύματος της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και η προτίμησή του στη γιορτινή ατμόσφαιρα των δώρων και της ψυχαγωγίας.
            Αληθινά Χριστούγεννα θα γιορτάσουν όσοι προετοιμασθούν κατάλληλα και ζητήσουν στη λατρεία της Εκκλησίας το μυστήριο της άκρας συγκατάβασης του Λόγου του Θεού που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του κόσμου.

Καλά Χριστούγεννα

π. γ. στ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: