Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

1700 χρόνια μετά μην είσαι εσύ που θα σπάσεις την αργία της Κυριακής!
Η Κυριακή τιμάται από τους χριστιανούς. Και ως ευχαριστία στον Κύριό μας για όσα έκανε και κάνει για μας. Και ως ημέρα προσευχής, λατρείας και αγάπης έμπρακτης.
Λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «Ἐννόησον πόσων καί ἡλίκων ἀπέλαυσας ἀγαθῶν κατά τήν ἡμέραν ταύτην, ἄνθρωπε· πόσων ἀπηλλάγης κακῶν. Διά τοῦτο καί προσήκει αὐτήν τιμᾶν τιμήν πνευματικήν, οὐχί συμπόσια ποιοῦντες, ἀλλά τούς πτωχοτέρους τῶν ἀδελφῶν ἐν πολλῇ καθιστάντας ἀφθονίᾳ» (Ε.Π.Ε. 31,416-418). Μετάφρασις: Σκέψου, άνθρωπε, πόσα και πόσο μεγάλα αγαθά απήλαυσας κατά τη μέρα της Κυριακής. Σκέψου ακόμα από πόσα κατ’ αυτή τη μέρα λυτρώθηκες κακά. Γι’ αυτό αρμόζει αυτή τη μέρα να την τιμάμε με τιμή πνευματική. Και η τιμή αυτή δεν είναι να κάνουμε την Κυριακή τραπέζια πλούσια, αλλά να ενισχύσουμε με την ελεημοσύνη μας τους φτωχότερους αδελφούς μας.

Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: