Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Η νίκη των λογισμών
"Πραγματικοί εχθροί του Θεού είναι οι πονηροί λογισμοί, γιατί εμποδίζουν να γίνει το θέλημα Του. Ενώ ο Κύριος «πάντας θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν», οι λογισμοί μας πλανούν, κάνοντάς μας να προσκολληθούμε σ’ αυτούς και εμποδίζουν τη σωτηρία. Όταν λοιπόν τους μισήσουμε τελείως και εμπιστευθούμε τον Κύριο σε όλα, στρέφοντας σ’ Αυτόν κάθε λογισμό μας με καρδιακή και αποκλειστική ελπίδα, τότε, όπως στην αρχή της πίστεως με το βάπτισμα το Σώμα και το Αίμα του Χριστού έγινε τροφή του πιστού, παρόμοια και στην κατάσταση της νοερής ελπίδας κι της αρνήσεως των πονηρών λογισμών, ο στερεωμένος στην πίστη καθαρός νους γίνεται τροφή του Ιησού που είπε: «Εμόν βρώμα έστιν ίνα ποιώ το θέλημα του πατρός ». Το «πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄ Τιμ. 2,4)."

Μ. Ευεργετινός

Δεν υπάρχουν σχόλια: