Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Η περιουσία μου 
      Η περιουσία μου, η περιουσία σου, η ιδιοκτησία μας:
                  
                   Η δική μας, η δική σου…
                   Το κεφάλαιο μου, τα πλούτη σου, τα αγαθά μας:
                   Τα δικά μου, τα δικά σου….

                   Ένας κόσμος
                   μαλθακός, ρυπαρός και κλειστός,
                   που μέσα του οχυρωνόμαστε.

                   Δεν υπάρχει καιρός γι’ αγάπη.

                   Χιλιάδες εκατομμύρια πτωχών χωρίς ψωμί,
                   χωρίς στέγη, δίχως στήριγμα.

                   Η περιουσία μου, η περιουσία σου.
                   Τα κεφάλαιά μου, τα αγαθά σου:
                   Τα δικά μου, τα δικά σου,
                   το δικό μου, το δικό σου.
                   Εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια έχομε Χριστιανισμό!
                   Μα πότε θ’ αρχίσωμε νά'μαστε Χριστιανοί;

                   Ρ. ΦΟΛΛΕΡΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: