Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Εναντίον του παιδιού ΙησούΤου ενορίτου μας Νικολάου Βοϊνέσκου

Ο πατήρ Δανιήλ Αεράκης στο ωραίο βιβλίο του «Το Ευαγγέλιο στην εποχή μας» παίρνοντας αφορμή από την απάνθρωπη και αντίχριστη συμπεριφορά του Ηρώδη παρατηρεί τα εξής.
Ο άγγελος που ειδοποίησε τον Ιωσήφ να παραλάβει το παιδίον Ιησού και την μητέρα του και να φύγει στην Αίγυπτο, του εξήγησε τον λόγο της φυγής λέγοντας: «Μέλλει γάρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον του απολέσαι αυτό» (Ματθ. β΄ 13).
Σατανικό σκοπό έχει βάλει ο Ηρώδης, να φονεύση το παιδίον Ιησούν. Αλλά αυτόν το σατανικό σκοπό τον έβαλαν πολλοί στο μυαλό τους. Οι δυό Απόστολοι, ο Πέτρος κι ο Ιωάννης, στην προσευχή τους που έκαναν στον ουράνιο Πατέρα μετά την απελευθέρωσί τους απ΄ τη φυλακή, μεταξύ των άλλων είπαν: «Συνήχθησαν επ’ αληθείας επί  τον άγιον παίδα σου Ιησούν» (Πράξ. δ΄ 27). Μαζεύτηκαν, συνεμάχησαν εχθροί και φίλοι, για να πολεμήσουν το μόνο άγιο παιδίον, τον Ιησούν.
Το ρόλο του Ηρώδη  τον ζήλεψαν πολλοί. Τον ζήλεψαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όταν έστελναν εγκάθετους για να πιάσουν τον Ιησού και να τον θανατώσουν. Τον ζήλεψαν όλοι οι εχθροί του, που τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο σταυρικό θάνατο. Τον ζήλεψαν το ρόλο του Ηρώδη, όλοι εκείνοι οι βασιλείς και αυτοκράτορες, που τρείς ολόκληρους αιώνες με λύσσα εδίωξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, τους οπαδούς του Χριστού. Τον ζήλεψε ο ανεκδιήγητος εκείνος αποστάτης βασιλιάς, ο Ιουλιανός, που νόμισε πως έχει τη δύναμη να εξαφανίσει το όνομα του Χριστού απ’ τον κόσμο, να εξαφανίση τη θεία βασιλεία του.
Ζηλεύουν  το ρόλο του Ηρώδη και σήμερα όσοι με πάθος και σατανικό φανατισμό πολεμούν το Χριστό και την αλήθεια Του. Ακόνισε τα μαχαίρια του ο Ηρώδης για να σφάξη το παιδίον  Ιησού. Αλλά κι αυτοί ακονίζουν τις γλώσσες τους και προσπαθούν με τα λόγια τους να ξευτελίσουν το υπερύμνητο όνομα του Χριστού. Ακονίζουν τις πένες τους άθεοι και άπιστοι συγγραφείς και λογοτέχνες και βρίζουν με τα χυδαιότερα λόγια τον Ιησού. Κι άλλοι πάλι, εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας του, διώκουν και σφάζουν με ποικίλους τρόπους τους οπαδούς του, τους ζηλωτάς της πατρώας παραδόσεως.
Πόσοι Ηρώδες παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται! Την ίδια μανία μ΄ εκείνον τον Ηρώδη έχουν. Σαν να λένε: «Ιησού, τι είσαι; Ένα αδύνατο βρέφος της Βηθλεέμ. Πού θα πάς; Θα σε εξοντώσουμε…»
Αλλ’ όχι! Ο Ιησούς δεν είναι μόνο όπως τον βλέπουν τα σαρκικά τους μάτια. Πίσω απ’ το αδύνατο βρέφος κρύβεται ο Παντοδύναμος Θεός. Ποιος τα ’βαλε με το Θεό και δεν τσακίστηκε; Ποιος τα ’βαλε με το Χριστό και δε νικήθηκε; Τι; Για ακούστε τι λέει ο άγγελος για όλους αυτούς, που ζητούν να εξοντώσουν τον Ιησού: «Τεθνήκασιν οι ζητούντες την ψυχήν τού παιδίου». Τεθνήκασι. Πέθαναν όλοι. Θα πεθάνουν όλοι. Ένας ζή και θα ζή στους αιώνες, το παιδίον Ιησούς!

Δεν υπάρχουν σχόλια: