Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Μηνύματα από τον ΑπόστολοΒ΄ Θεσ. β΄ 1-12


3  μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας…


 3 Προσέξτε μή σᾶς ἐξαπατήσει κανείς μέ κανένα τρό­πο. Κι ὅταν σᾶς λένε ὅτι πλησίασε ἡ ἡμέρα τοῦ Χρι­στοῦ, σᾶς ἐξαπατοῦν. Διότι δέν θά ἔλθει ἡ ἡμέρα τοῦ Κυ­ρίου καί ἡ δευτέρα παρουσία του, ἐάν πρῶτα δέν ἔλθει ἡ ἀποστασία πολλῶν καί ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τήν πίστη καί δέν φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος πού πε­ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον θά εἶναι ὑποκινητής καί ὄρ­γανο τῆς ἁμαρτίας, γέννημα καί θρέμμα τῆς ἀπώ­­λειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: