Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

«...έκλινεν ουρανούς και κατέβη» και «εσκήνωσεν ημίν»

Εδώ και τρία χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης η ψυχολογία και το ηθικό μας έχουν πέσει, όπως λέμε. Πολλοί άνεργοι και πολλοί πτωχοί που δεν στηρίζονται στο Θεό, θέτουν τέρμα στη ζωή τους. Αυτό όμως δεν είναι λύση. Είναι ό,τι χειρότερο. Βέβαια η φιλανθρωπική κινητοποίηση είναι εντυπωσιακή προς τους πάσχοντες συνανθρώπους  μας τόσο από την Εκκλησία μας, που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, όσο και από άλλους οργανισμούς και κινήσεις. Όλοι αυτοί στέκονται αρωγοί στους εμπερίστατους αδελφούς μας. Η μεγαλύτερη όμως βοήθεια είναι όταν απευθυνόμαστε με πίστη και ελπίδα στον προνοητή Θεό.

Και πιστεύουμε ότι θα επέμβει, όπως  και όποτε Αυτός κρίνει  να βοηθήσει. Μας το δείχνει η έλευση του Υιού Του στον κόσμο. Και τότε στην εποχή του Χριστού η ζωή ήταν τραγική και οι άνθρωποι ανέμεναν βοήθεια. Και ήλθε η βοήθεια κατά θαυμαστό τρόπο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να παρηγορήσει και ενισχύσει τους ταλαιπωρημένους τότε ανθρώπους.

«Επτώχευσεν δι’ ημάς ίνα τη αυτού πτωχεία  πλουτήσωμεν» και «πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».

Συνειδητοποιώντας αυτά τα λόγια θα αναθαρρήσουμε και θα ζωντανέψει η ελπίδα μας προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Μπορεί οι δυσκολίες της παρούσας κατάστασης να γίνουν η πύλη της σωτηρίας, ψυχικής, σωματικής, κοινωνικής. Ο Θεός γνωρίζει το πώς. Εμείς αρκεί να το ζητούμε με πίστη.Χρόνια πολλά κι ευλογημένα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: