Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Επί τη συμπληρώσει 4 ετών από της εις τον Αποστολικόν θρόνον της Μητροπόλεως Πατρών ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ημών κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Σεβασμιώτατε,


Επί τη συμπληρώσει χάριτι θεία από της ενθρονίσεως της υμετέρας Σεβασμιώτητος εις τον Αποστολικόν θρόνον της Ι.Μητροπόλεως Πατρών σας συγχαίρομεν και δοξάζομεν τον Κύριον δια την δωρεάν Του αυτήν προς την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Μητροπόλεως ημών.

Η κατά τα έτη ταύτα μαρτυρία σας, Σεβασμιώτατε, υπήρξε λίαν θετική, καρποφόρος και ωμίλησεν εις τα ψυχάς των πιστών, οιτινες εκτιμούν βαθύτατα την σεμνότητα, το ταπεινόν και άτυφον του χαρακτήρος, την γνησιότητα των αισθημάτων σας και τας κοινωνικάς ευαισθησίας σας δια τους ελάχιστους αδελφούς του Κυρίου.

Σεβασμιώτατε,

ευχόμεθα να εορτάσετε πλείστας όσας επαιτίους πάντοτε εν υγεία και δυνάμει πολλή, πλησίον του φιλοχρήστου ποιμνίου σας και των προβλημάτων αυτού, ως στοργικός πατήρ και συμπαραστάτης και διερμηνεύς της μέχρι Σταυρού αγάπης του Θεού.


Ταπεινώς εκ μέσης καρδίας ευχόμεθα ΑΞΙΟΣ.


Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Πατρών


Δεν υπάρχουν σχόλια: