Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Μεγάλη Τετάρτη εσπέρας β'


Το αληθινό μεγαλείο


Η ταπείνωση δεν είναι μόνο για τους αδύνατους, τους φτωχούς και τους άσημους. Η ταπείνωση είναι κυρίως για τους δυνατούς και τους μεγάλους.

Το μεγαλείο των μεγάλων κρύβεται κάτω από την απλότητα και την ταπείνωσή του. Όσο πιο μεγάλος είναι ο άνθρωπος τόσο πιο ταπεινός είναι.

Ο άδειος κάνει θόρυβο. Ο ταπεινός ποτέ.

Η ταπείνωση δεν είναι αδυναμία. Είναι η πιο δυναμική κίνηση για να ξαναβρεί ο καθένας το αληθινό του μεγαλείο.

Ο εγωισμός μας έβγαλε από τον παράδεισο. Η ταπείνωση θα μας ξαναβάλει.

Μας το έδειξε ο Χριστός με την κίνησή του, που πήρε δούλου μορφή και έγινε σαν και μας για να μας σώσει. Έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του, πράξη δουλική φαινομενικά. Έτσι μας έδειξε τον δρόμο της σωτηρίας γιατί μόνο όποιος ταπεινώνεται αληθινά σώζεται. Χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να βρούμε θείο πρόσωπο. «Μακάριοι οἱ ταπεινοί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τον Θεόν ὄψονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: