Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Κυριακή Βαΐων εσπέρας


Τῇ Ἁγίᾳ και Μεγάλη Δευτέρα μνήμην ποιούμεθα τοῦ


μακαρίου Ἰωσήφ τοῦ παγκάλου καί τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου


καταρασθείσης και ξηρανθείσης συκῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: