Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας

Τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Τρίτῃ τῆς τῶν Δέκα Παρθένων παραβολῆς, τῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα.


Στίχος: Τρίτη μεγίστη παρθένους δέκα φέρει, νίκην φερούσας ἀδεκάστου Δεσπότου.


Ἀλλ’ ὧ Νυμφίε Χριστέ, μετά τῶν φρονίμων ἡμᾶς συναρίθμησον παρθένων και τῇ ἐκλεκτῇ σου σύνταξον ποίμνῃ και ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: