Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Σαν σήμερα

29 -4 - 1091

Ο Αυτοκράτορας Αλέξιος ο Α'Κομνηνός κατανικά τους Πετσενέγκους (νομαδική μογγολική φυλή) στο Λεβούνιο Θράκης.

29 - 4 - 1854

Η ΓΑλλία και η Αγγλία, με τελεσίγραφο που έστειλαν στον Όθωνα, αξιώνουν η Ελληνική Κυβέρνηση να αποκηρύξει τα επαναστατικά κινήματα στη Θεσσαλία και την Ήπειρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: