Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Ἐξέδυσάν με


Ἐξέδυσάν με τά ἱμάτιά μου, καί ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην. ἔθηκαν ἐπί τήν κεφαλήν μου στέφανον ἐξ ἀκανθῶν καί ἐπί τήν δεξιάν μου χεῖρα ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως.Δεν υπάρχουν σχόλια: