Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

Κυριακή τοῦ ΠάσχαΤῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλη Κυριακῇ τοῦ Πάσχα αὐτήν τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Στίχοι


Χριστός κατελθών πρός πάλην ἅδου μόνος, λαβών ἀνῆλθε πολλά τῆς νίκης σκῦλα.


Ἀυτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αιῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια: