Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Αποσπάσματα από την Ακολουθία των Παθών β'

Ἐξαποστειλάριον. Αὐτόμελον. Ἦχος γ'
Τόν λῃστήν αὐθημερόν


Από τον Πρωτοψάλτη του Ι.Ναού μας Δημήτριο Γαλάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια: