Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΠΕΡΙ ΘΛΙΨΕΩΝ ( ε')


Του ενορίτου μας Νικολάου Βοϊνέσκου


Οι πειρασμοί οδηγούν στην απόκτηση της σοφίας του Αγίου Πνεύματος. Η πίστη στον Θεό οδηγεί στην περιφρόνηση των πειρασμών. Η αληθινή ταπείνωση είναι γέννημα της γνώσεως και των πειρασμών. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του, αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.

Πειρασμοί του σώματος, πού πρέπει να υποδεχώμεθα ολόψυχα είναι: α) οι σωματικές ασθένειες και β) οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειες. Διότι χωρίς τους σωματικούς πειρασμούς ούτε στην θεία πρόνοια πιστεύομε, ούτε παρρησία έχομε προς τον Θεό, ούτε τή σοφία του Θεού γνωρίζομε, ούτε τον θειο πόθο αποκτούμε. Με τους πειρασμούς δοκιμάζεται η προς τον Θεό αγάπη μας. Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τρυγάμε ωφέλεια από την συνάντηση μαζί τους. Σε κάθε ανάπαυσι ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για τον Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυσις. Σε κάθε ηδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου. Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και τον φόβο Κυρίου, εξ άπαντος θα Τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: