Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ : 7-9 π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ : 5,30 – 6,30 μ.μ.

8-3-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ : Θ.Λειτουργία, 7 – 10 π.μ.
9-3-2011,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ: ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6,30-9,30.
11-3-2011, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ: ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,6,30-9,30.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ: Α΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ,7-8,30Μ.Μ.
12-3-2011,ΣΑΒΒΑΤΟ,ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,7-9Π.Μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ: Αναστάσιμος Εσπερινός, 5,30-6,30 μ.μ.
13-3-2011 Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ –ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 7-10π.μ.
16-3-2011,ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ: ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 5-7μ.μ.
18-3-2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ: ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 6-9π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: Β΄ΧΑΙΡΕΡΙΣΜΟΙ,7-8,30μ.μ.
19-3-2011,ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Θ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7-9π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: Αναστάσιμος Εσπερινός,5,30-6,30μ.μ.
20-3-2011: Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ,7-10Π.Μ.
24-3-2011:ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: 5,30-6,30μ.μ.
25-3-2011: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ, Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 7-10 Π.Μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ, Γ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ,7-8,30μ.μ.
26-3-2011: ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΩΊ,Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,7-9π.μ.ΕΣΠΕΡΑΣ,Αναστάσιμος Εσπερινός,5,30-6,30μ.μ.
27-3-2011: Γ΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ,Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,7-10μ.μ.
30-3-2011: ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 5-7μ.μ.        

Δεν υπάρχουν σχόλια: