Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων

Vladimir Lossky

"Το θεϊκό ριψοκινδύνεμα που υπάρχει μέσα στην απόφαση του Θεού να δημιουργήσει υπάρξεις κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, είναι το αποκορύφωμα της παντοδυναμίας, ή καλύτερα, η υπέρβαση αυτής της κορφής με την εκούσια ανάληψη αδυναμίας. Γιατί "το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων"

Δεν υπάρχουν σχόλια: